HOME

Хрэстаматыя па беларускай дзіцячай літаратуры

 

 

 

 

Цканыя бараняты (2003) У кнзе даецца займальнае апсанне жывых стот нашай природы: Пра янота, Зубры-вандронк, Цканыя выдраняты. Беларуская дзцячая лтаратура. — Мнск: Мастацкая лтаратура, 2006 год). "Педагогка методыка пачатк. Г. Голенченко Г. Народжаныя складаным часам, маладыя псьменнк был акрылены пафасам рэвалюцыйных ператварэння, марыл аб стварэнн шэдэра новай лтаратуры, узняцц беларускага мастацкага слова на небывалыя вышын. Лтвна. Я. З гсторы дзцячай кнг на Беларус. Складальнiкi М.Б. Сёння гэта школа новых магчымасцей, школа пошуку, школа дасягнення4. Беларускя народныя казк як жанр дзцячай лтаратуры. Частка другая. Хрэстаматыя / Уклад прадм. Планы-канспекты рока. Лтаратуры, як кожнаму вду мастацтва, належаць пазнавальныя, выхавачыя ласна эстэтычныя функцы. . Дзцячая лтаратура. «Па гарохаю, па ячынню», жартоны хор з оперы «Мхась Падгорны» . Источники по истории белорусской культуры: (Старопечатные учебные книги XVIВкпедыя:Запыты на пераклад з рускай. Па характары беларуская старажытная лтаратура шмат у чым роднасная з фальклорам.3. В.

А. Хрэстаматыя.

Роля казак у жыцц народа, у выхаванн дзяцей.Хрэстаматыя па беларускай дзцячай лтаратуры / Склад. Атар невядомы Аксака Сяргей Ален Марсель Андэрсэн Ханс Крысьцян (Русалачка, Прынцэса на гарошыне, Цалёвачка ды ншыя казк) Баравкова Раса Барто Агня Баршчэск Ян Беларуская Народная Творчасць Бензярук Расцсла Борн Адольф Хрэстаматыя складзена адпаведнасц з патрабаванням вучэбнай праграмы па лтаратурным чытанн для 3 класа, зацверджанай Мнстэрствам адукацы Рэспублк Беларусь, каляндарна-тэматычнага планавання рока у школах з беларускай рускай мовам навучання выхавання. Беларуская дзiцячая лiтаратура. шк 1981. Уладзмр Караткевч - гонар сумленне беларускай лтаратуры. ISBN отсутствует. (склад.) Хрэстаматыя па старажытнай беларускайwww.twirpx.com/file/1907539Хрэстаматыя складаецца з двух раздзела. Беларуская дзцячая лтаратура: Хрэстаматыя — Мн 2003. Па задумцы атары дэ зял тэксты з школьнай праграмы па беларускай лтаратуры зрабл з х аблок тэга! Такх самых, што бачыце вы нашым блозе злева — шмат сло лётаюць вакол адзн аднаго, утвараючы воблака. Заданнi па беларускай лiтаратуры. шк 1996 г. Хрэстаматыя: вучэб. навучання" "Педагогка псхалогя (дашк.)"] / Дапамога па сайту.Беларукая дзцячая лтаратура. 5.Зямля мая - зялены дом. Заключны рок па беларускай лтаратуры. ВМК па беларускай дзцячай лтаратуры распрацаваны з улкам патрабавання, якя прадяляюцца да адукацы на сучасным этапе, да6. Цётка выдае яшчэ адну кнгy для дзцячага чытання «Гасцнец для малых дзяцей». Кл.слова (ненормированные): беларуская дзцячая лтаратура. ДУА "Дараганаск ВПК дзцячы сад - сярэдняя школа". Книга Автор: Беларуская дзцячая лтаратура : хрэстаматыя : вучэбны дапаможнк Издательство: Выш. Задачы дзiцячай лiтаратуры выхавауча-пазнавальная. Некрашэвiча чытанка «Родны край» Л. У хрэстаматыю ключаны найбольш стотныя значныя творы вусная народнай творчасц беларуская лтаратуры для дзяцей. Алмпядныя заданн па беларускай мове лтаратуры. уключна, у другм пададзена частка перакладных твора.Беларуская перакладная лтаратура XVI—XVII стагоддзя. Ф. Беларуская лтаратура: вучэбны дапаможнк для 9-га класа агульнаадукацыйных устано з беларускай рускай мовам навучання (атары А.У. На працягу стагоддзяу беларуская лiтаратура дала свету болыш, чым свет ведае пра яе. У гэты час узнкаюць розныя культурна-асветнцкя выда-вецкя таварыствы, гуртк, самадзейныя калектывы, на-цыянальны тэатр, беларускя школы. У 1906 г. Беларуская лтаратура ХХ пачатку ХХ ст. Яфiмава, В.М. Беларуская дзцячая лтаратура: Хрэстаматыя крытычных матэрыяла: Вучэб.дапаможнк для флал. Узнкаюць лтаратурныя абяднанн, розныя па свах Мн 2005. Як выкарыстоваць суполку "Беларуская лтаратура" ва сю? - ставм падабайку, кал збраемся чытаць кнжку - клкаем на распавядайку, каб не згубць - пасля чытання можаце пакнуць водгук аб кнзе - удзельнчаем апытаннях З iмем С.Полацкага звязаны першыя старонкi беларускай дзiцячай паэзii ( «Псалтыр рыфматворная», «Месяцасло», «Вертоград многоцветный»). Хрэстаматыя складаецца з двух раздзела.Гсторыя беларускай лтаратуры Старажытны перыяд Название: Гсторыя беларускай лтаратуры Старажытны перыяд Автор: Грынчык, Калесник, Кароткий, Лазарук, Семянович Издательство: Минск Вышэйшая доктар Надзея Панасюк. М. Дзiцячая лiтаратура гэта тэксты якiя прызначаны даЗадачай падручнiка было навучыць дзяцей чытаць па-беларуску.«Лемантар», «Роднае слова: Першая кнiга» С. мела пераходны характар. Яна развiвалася на агульначалавечых каштонасцях У пошуках маральных асно беларуская лiтаратура, як i расiйская, не мела, па словах Бялiнскага, cвaix сярэднiх вяко. Вкпедыя:Выдатныя артыкулы па лтаратуры. Складальнк гэтага зборнка ставць сваёй мэтай пазнаёмць музыканта-прафесянала аматара харавога мастацтва з беларускай опернай музыкай.122 Я. Зборнк крытычных артыкула Адбтае жыцьц А. факультэта ВНУ / Склад.Каршуна А.Ф. твор) ХРЭСТАМАТЫЯ.Хрэстаматыя па беларускай дзцячай лтаратуры / Склад.:Пятровч,М.М. Беларуская дзцячая лтаратура. лiт-ра звязана з педагогiкай i псiхалогiяй.Задачай падручнiка было навучыць дзяцей чытаць па-беларуску.Хрэстаматыя падзяляецца на дзве часткi, якiя маюцю асобныя раздзелы. Беларуская лiтаратура. Шалоская М. Дз. нш. Хрэстаматыя па беларускай дзцячай лтаратуры : [Для педнстытута па спец. Што такое хрэстаматыя? Школьныя хрэстаматы Хрэстаматыя па беларускай дзiцячай лiтаратуры [Текст] : вучэбны дапаможнк / склад. Лiтаратура 2 паловы 17 18ст. Заглавие. Праграма па беларускай дзцячай лтаратуры складзена згодна з новай канцэпцыяй лтаратурнай адукацы абумолена рэалям нашага часу.3. Гарадко. Хрэстаматыя беларускай лтаратуры: ад 1905 г. адбыся друг зезд псьменнка Беларус, як падвё вынк развцця беларускай лтаратуры пасля першага зезда, за 15Асудзшы яе на словах, беларуская лтаратура, па сутнасц, яшчэ дога не магла пераадолець яе разнастайных праялення. Беларуская дзцячая лтаратура — лтаратура на беларускай мове, прызначаная для дзяцей падлетка, х выхавання адукацы праз мову мастацкх вобраза. Складальнiк М.Ф. Мнск : Выш. Шалоская Мн «Вышэйшая школа», 1989. Старабеларуская лтаратура XI—XVIII стст. Шалоская. Зараджэнне беларускай дзцячай лтаратурыГэтаму ж атару належыць адзн з першых падручнка па граматыцы Грамматика словенска (1596).Хрэстаматыя складаецца з чатырох раздзела у адпаведнасц з порам года. - 2-е вызд перапр. Яна выяляе васабляе мастацкх вобразах усю шматстайнасць чалавечае снасц, грамадскую самасвядомасць часу, багацце людскх характара тыпа. Главная » Все книги » Беларусь » 17 » Сортировка по полю «название» «а-я» » Хрэстаматыя па старажытнай беларускай лтаратуры / Хрестоматия по древней белорусской литературе. дапаможк / укл. Аднак адчувася недахоп мастацкай лтаратуры на роднай мове, асаблва для дзяцей i падлетка.Адна з асноных тэм чытанк — жыццё беларускай вёск, працонага чалавека. Заданн для падрыхток да алмпяды, прыклады задання абласнога этапу алмпяды. Галоная дэя заключаецца не тольк, каб пазнаёмць дзяцей з жывёлам, але яшчэ навучыць ашчадна адносцца да бяскрыдных звяро. - уклад. . Дапаможнк для польскх студэнта па спецыяльнасц Беларуская флалогя / Склад.Нашы сэрцы дзцячы не знал трывога. Тыпавая вучэбная праграма па вучэбнай дысцыплне «Беларуская дзцячая лтаратура» (далей праграма) пабудавана згодна з храналагчным прынцыпам.Мнск, 1980. Size: 380.36 Kb. Прэзентацыi да рока лiтаратуры. Лашкевч, Р.К. (Другая палова ХХ ст.). Хрэстаматыя па лтаратуры народа свету: Дапаможнк / Укл.Л.Баршчэскага.Замежная лтаратура па-беларуску: а) Зборнк, анталог, хрэстаматы. Беласток, 2004. У верасн 1949 г. Лiтаратура.

Рагуля, В.В. Беларуская лтаратура: Хрэстаматыя. УО Могилёвский государственный педагогический университет 2 курс 3 семестр факультет ПиПД.Спецыфiка дзiцячай лiтаратуры.Складванне традыцый стварэння кнiг вучэбнага характару на Беларусi.Паэтыка малых фальклорных жанра? беларускага дзiцячага Беларуская дзцячая лтаратура, Беларуская дзцячая лтаратура — лтаратура на беларускай мове, прызначаная для дзяцей падлетка, х выхавання адукацы праз мову мастацк ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (лит. Хрэстаматыя. Беларуская дзцячая лтаратура — лтаратура на беларускай мове, прызначаная для дзяцей падлетка, х выхавання адукацы праз мову мастацкх вобраза.Станаленне беларускай дзцячай лтаратуры праз беларуск дзцячы фальклор. Цкоцк. Ф. 25.Асноныя тэндэнц развцця дзцячай лтаратуры 30-я гг.У 30-ыя гады наша лтаратура становцца нбы вулцай з аднабаковым рухам.Васль Втка (Цмох Васльевч Крысько) - класк беларускай лтаратуры, заслужаны дзеяч культуры Беларус. Хрэстаматыя / Ат. Чарнячкай хрэстаматыя «Наша 5-339-00176-8 (у пер.) : 1 р. Ляшук.Хрэстаматыя па беларускай дзiцячай лiтаратуры. дап.ББК 83.8(4Беи)я73-3. На рускай мове. Яго твор "Каласы пад сярпом твам" 2016 годзе прызнаны чытачам самай важнай кнгай, якая паплывала на развццё беларуса як нацы. Навны.Вучэбны дапаможнк Хрэстаматыя па гсторы лтаратурнай крытык дае магчымасць выкладчыкам студэнтам флалагчнага факультэта азнамцца з першакрынцам V пачатку ХХ стст называецца новай беларускай лтаратурай мае сваёй аснове мову простых людзей 1. Доступно 25 из 25. Хрэстаматыя крытыч-ных матэрыяла.Ц не першыню па х смерц беларускай лтаратуры было (хоць гэтак) напсанаАдзн з лепшых у мастацкм плане верша Зоськ Верас «Я не баюся» выходзць за рамк дзцячай лтаратуры. 50 к. Спецыфiка дзiцячай лiтаратуры. Тварановч. Выхавачая функцыя дзцячай лтаратуры была пераа-сэнсавана па формуле выхаваць гэта значыць рэвалюцыянзаваць, бо лчыласяБеларуская дзцячая лтаратура : хрэстаматыя крытычных матэрыяла / склад. Кушнярэвч, Г.С. произведение) ХРЕСТОМАТИЯ ДЗЦЯЧАЯ ЛТАРАТУРА (лт. х класфкацыя, паэтыка стыль. У першы раздзел уключаны помнк арыгнальнай лтаратуры ад Кескай Рус да XIX ст. Беларуская дзцячая лтаратура. Б еларуская лтаратура арыентуе сучаснага чалавека.Суд на засваенне духоных маральных каштонасцей, якя снуюць здана нашым грамадзтва, дае магчымасць любому в е нас знайсц Адказ на самы складаныя жыццёвыя пытанн.

Записи по теме:


MOB
top